Wednesday, June 3, 2009

Mengkuang Titi

 

Penduduk-penduduk Mengkuang Titi memberi kerjasama kepada petugas-petugas Telok Bahang bagi menjayakan pilihanraya Penanti N12.Walaupun pun kami mengalami kekurangan peralatan disini tapi dengan kehadiran penduduk-penduduk yang beramah mesra telah menjadikan tugasan kami begitu seronok.
Posted by Picasa

No comments: